Subcontractors en kleine zelfstandigen kunnen bij ons terecht om een partnership uit te bouwen

Om de groei van Unit-T zo flexibel mogelijk te ondersteunen werken we graag samen met kleine zelfstandigen en subcontractors. We doen dit zowel voor onze office profielen als voor onze technische profielen over de verschillende disciplines heen.

In onze contracten met zelfstandigen beogen we steeds langdurige partnerships uit te bouwen. Dit zowel voor de kleine zelfstandigen, als voor zij die willen groeien en extra personeel wensen aan te werven. De bepalingen zullen contractueel vastgelegd worden naar welke zekerheden gewaarborgd kunnen worden. Ook onze eigen medewerkers die een zelfstandige activiteit ambiëren, ondersteunen we graag met raad en daad om hun vleugels te spreiden in dit nieuwe avontuur.

Heb je interesse om deel uit te maken van onze Unit-T groep?

Contacteer ons

Contacteer onze capaciteitsverantwoordelijke