Hieronder kan je een oplijsting terugvinden van alle audits en certificaten die het voorbije jaar geldig zijn:

  • Ecovadis 2020: Score van 69 /100 (Gold)

Voor de tweede maal op rij behalen we via het onafhankelijke platform Ecovadis een golden score voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. We slaagden er zelfs in om onze score van vorig jaar te verbeteren, waardoor we ons echt laten kennen als een bedrijf waar het menselijke kapitaal en duurzame processen hoog in het vaandel worden gedragen, niet enkel in tekstuele processen, maar ook in cijfers en de dagdagelijkse werking. De analyse van Ecovadis bestaat uit een meting verdeeld over 4 thema’s: milieu, eerlijke arbeidsomstandigheden, ethische correcte handelspraktijken en de duurzaamheid binnen de logistieke keten.

  • WSE Kwaliteitsregistratie interne opleidingen – KDB000000863

Het opleidingsaanbod van Unit-T werd goedgekeurd en bekroond met een kwaliteitslabel door de Vlaamse Overheid, dienst standaard werk en sociale economie. De kwaliteit wordt bepaald op basis van het opleidingsaanbod, de mogelijkheden om op maat te werken en klant- of studentgericht bij te sturen.  Door dit certificaat bewijzen we nog maar eens hoe belangrijk het human capital is in onze onderneming. Sterke opleidingen maken competente medewerkers.

  • ISO 27001: 2013 certification:

Een ISO 27001 certificering heeft als doel de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau te beperken. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie.

The Group’s ISO certifications are:

Standard Description Issued for the Group’s organisations as follows:
ISO 9001:2015 quality management systems France, Italy, Luxembourg, Spain
ISO 45001:2018 health and safety management system France, Italy, Luxembourg
ISO 14001:2015 environmental management system France, Italy, Luxembourg, Spain
ISO 27001:2013 information security management system France, Italy, Spain, the Netherlands, Belgium, Germany, Luxembourg