Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Wij dragen ons steentje bij

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een continu verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig en op systematische wijze economische, ecologische- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen.

Economische overwegingen:

 • Intrapreneurship
 • Partnership verantwoordelijkheid

Ecologische overwegingen:

 • CO2
 • Heating
 • Energie-efficiëntie

Sociale overwegingen:

 • Werknemersparticipatie
 • Veiligheid
 • Feestcomité
 • Verwelkomingcomité nieuwe medewerkers
 • Duurzame tewerkstelling
 • Training & ontwikkeling
 • Alcohol- of drugpreventie
 • Diversiteit

Unit-T en mensenrechten

Unit-T verbindt zich – net als de andere bedrijven binnen de Solutions 30 groep –  ertoe de rechten van alle mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks voor ons werken, te beschermen. We hebben een mensenrechtenbeleid dat de overkoepelende principes bevat die binnen de groep gehandhaafd worden voor al onze activiteiten. Het mensenrechtenbeleid is gebaseerd op universeel aanvaarde normen: De internationale wet op de mensenrechten van de Verenigde Naties (VN); de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) – nrs. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 – en de verklaring over de fundamentele beginselen en rechten op het werk; het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind; het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Unit-T is ook aangesloten bij Global Compact.

Integer handelen

Unit-T draagt – net zoals de andere bedrijven binnen de Solutions 30 groep integer handelen hoog in het vaandel, dit zowel op vlak van organisatie, als op vlak van professioneel en ethisch gedrag naar haar medewerkers, leveranciers en aannemers. Unit-T zet zich in om de gedragscode die hiervoor werd uitgetekend na te komen. Een anticorruptiebeleid maakt deel uit van de Gedragscode . Jaarlijks worden onze processen onderzocht door het onafhankelijke onderzoekscentrum Ecovadis met betrekking op maatschappelijk verantwoord ondernemen.