Gegevensbeveiliging is van groot belang, niet alleen voor Unit-T maar voor alle bedrijven binnen de Solutions 30 groep. De gevoeligheid van persoonlijke informatie en klantgegevens is van dermate groot belang, dat de groep besloten heeft om een beleid uit te tekenen dat voor alle bedrijven binnen de groep als minimale richtlijn dient opgevolgd te worden. In het bijzonder werd een gestandaardiseerd systeem voor de melding van incidenten op het gebied van gegevensbeveiliging ingevoerd, samen met de lijnen voor de melding van incidenten en de rapportagevereisten op Groepsniveau.

De Data Privacy Policy kan je hier terugvinden:

Data Privacy Policy