Bij Unit-T zijn we ervan overtuigd dat een goed dagelijks bestuur essentieel is voor het vertrouwen van onze aandeelhouders, zakenpartners en medewerkers. We stroomlijnen onze dagelijkse inspanningen in overeenstemming met de waarden en principes waar we als bedrijf voor staan. Een goed werkend dagelijks bestuur is een cruciaal onderdeel van onze algemene bedrijfsstrategie. De bestuursleden werden betrokken op bedrijfsniveau en Europees niveau om het bedrijf te begeleiden en een goede corporate governance, passende gedragscodes en een uitgebreid beleid te implementeren.

Het corporate governance-model van onze onderneming weerspiegelt zich in een langetermijnstrategie en is gebaseerd op principes van integriteit, transparantie en verantwoordelijkheid die we op alle niveaus toepassen. In een dergelijke context hechten wij veel belang aan de naleving van niet alleen dwingende wettelijke regels, maar ook van internationaal aanvaarde best practices.

Om deze doelstellingen te realiseren heeft Unit-T  een two-tier governance-systeem ingevoerd, bestaande uit een Leadership team en een Raad van Bestuur, waarbij het Leadership team belast is met de werking en de algemene zaken van de onderneming, terwijl de Raad van Commissarissen een algemene toezichtsfunctie heeft over de meest strategische zaken die de onderneming aangaan.

De principes en regels van onze corporate governance zijn vastgelegd in aparte charters waaraan de respectieve leden van elk orgaan zich hebben gehouden.

 

Bestuursorgaan

Leadership Team