11. september 2021

Unit-T ontvangt opnieuw een VCA*-certificaat

Veilig en gezond werken staat bij Unit-T hoog op de agenda. Recent werd dan ook met glans het VCA*-certificaat vernieuwd.

Unit-T hecht veel waarde aan de veiligheid van haar medewerkers, onderaannemers en opdrachtgevers en aan het continu verbeteren van de kwaliteit. Net daarom is het aantoonbaar maken van deze kwaliteit en veiligheid belangrijk. Er werd dan ook al geruime tijd geleden gekozen om kwaliteitssystemen op te zetten welke voldoen aan ISO 9001 en VCA* standaarden.

Continue monitoring en optimalisatie

Honderden techniekers van Unit-T voeren dagelijks tal van interventies uit en dit zowel in de Telecom, IT, Retail, Energy en Security-sector. Deze interventies brengen risico’s met zich mee en net deze risico’s wil Unit-T monitoren, beheersen én reduceren.

Wat betreft veilig en gezond werken werd jaren geleden reeds geopteerd voor het behalen van een VCA*-certificaat. VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid & Milieu) Checklist Aannemers.

Maar eigenlijk is VCA veel meer dan een checklist. Het is een volledig programma waarmee bedrijven door een onafhankelijke audit objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Intussen werd het lopende VCA*-certificaat met succes verlengd na een externe audit. Met de toetsing is bewezen dat onze systemen voldoen aan de meest recente en strenge kwaliteitseisen.

Deze hernieuwde VCA-certificering past perfect binnen de visie van ons management om de kwaliteit en veiligheid van onze diensten en werkwijze permanent te verbeteren. Het zijn net deze waarborgen die ervoor zorgen dat onze opdrachtgevers de kwaliteit krijgen die conform deze richtlijnen kan worden geborgd.’

Ton Bosters (CEO Unit-T)