26. april 2021

Gezondheid en veiligheid, ook voor Unit-T een topprioriteit

Unit-T grijpt ‘World Day for Safety and Health at Work’ aan om gezondheid en veiligheid blijvend hoog op de agenda te plaatsen.

28 april werd door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) uitgeroepen als jaarlijkse 'Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk' oftewel de ‘World Day for Safety and Health at Work’. Deze internationale dag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. In veel bedrijven gaat deze dag onopgemerkt voorbij, maar niet bij Unit-T.

Unit-T stuurt dagelijks honderden techniekers de baan op. Techniekers die werken in verschillende domeinen zoals: telecom, energie, retail/IT en security. Werken in deze sectoren brengen risico’s met zich mee maar voor Unit-T is het reduceren van deze risico’s voor de eigen medewerkers, onderaannemers en klanten uitermate belangrijk.

Een bijzonder jaar

Het aspect gezondheid speelde een belangrijke rol het afgelopen jaar. De sector van de field services die zich kenmerkt door het ter plaatse komen van één of meerdere techniekers bij bedrijven of klanten thuis, moest immers plots omgaan met een reeks nieuwe uitdagingen gelinkt aan de corona pandemie. Ook bij Unit-T werd er actie ondernomen en dit zowel ‘in-the-field’ als op kantoor. Nieuwe procedures werden uitgeschreven, online trainingen werden georganiseerd, persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld en nog veel meer. En dit slechts met één doel: de gezondheid van onze klanten én onze mensen veilig stellen.

Doelstellingen

Ieder jaar worden doelen gesteld, gekoppeld aan wettelijke normen, verbeterprocessen en kwalitatieve standaarden die voortvloeien uit onze huidige en toekomstige VCA & ISO erkenningen.

Daarnaast blijft Unit-T werken aan optimale werkomstandigheden die zich ertoe lenen om fouten te vermijden en aldus ook mogelijke werkongevallen tot een minimum te herleiden. Veiligheidsplannen, risico-analyses en een permanente investering in kwalitatief werkmateriaal en persoonlijke beschermingsmiddelen dragen hieraan bij. Fundamenten die ervoor moet zorgen dat Unit-T het in 2021 nog beter doet op het vlak van veiligheid en gezondheid.

"Het afgelopen jaar kende erg veel uitdagingen. Als innovatief bedrijf zijn we gewend om snel te schakelen. Die flexibele ingesteldheid heeft ervoor gezorgd dat we op erg korte tijd opnieuw veilig konden werken."

Ton Bosters (CEO)